Банк Народний Капітал

Стабільне зростання ваших можливостей

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта
Головна Про банк

Про банк

e-mail Друк PDF
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ

Назва, місцезнаходження банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ,,БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ, скорочена назва - АТ ,,НК БАНК.

Країна, у якій зареєстровано Банк: Україна.

Банк зареєстрований Соломянською районною у місті Києві Державною адміністрацією за номером запису до ЄДР 1 073 105 0012 013795.

Адреса головної установи Банку: 03067, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4.

Організаційно-правова форма Банку

Публічне акціонерне товариство.


Органи управління та організаційна структура Банку

Органами управління Банку є:

 1. Загальні збори акціонерного товариства;
 2. Наглядова Рада Банку;
 3. Правління Банку.

Органами контролю Банку є:

 1. Ревізійна комісія;
 2. Підрозділ внутрішнього аудиту.

Організаційна структура Банку включає наступні підрозділи Банку:

14 відділів:


1. Управління активами і пасивами;
2. Прогнозування, економічного аналізу та управління ризиками;
3. Операційний відділ;
4. Фінансового та податкового обліку;

5. Касових операцій;

6. Валютний відділ;

7. По роботі з фізичними особами;

8. Автоматизації;

9. Адміністративно-господарський відділ;

10. Юридичний відділ;

11. Безпеки та режиму;

12. Внутрішнього аудиту.

13. Інкасації та перевезення цінностей;

14. По роботі з цінними паперами.

2 управління:

1. Розвитку відділень та роздрібної мережі;
2. Корпоративного бізнесу та розвитку.

3 комітети:

1. Кредитний;
2. Управління активами та пасивами;

3. Тарифний комітет.

В структурі Банку є також посади секретаря-референта та спеціаліста по роботі з персоналом.

Управління поточною діяльністю Банку здійснює Правління.

Банк має три безбалансових відділення.

Види діяльності, які здійснює та має намір здійснювати Банк

Ліцензія та письмовий дозвіл на здійснення банківських операцій:

Банк має банківську ліцензію на право надання банківських послуг109 від 16.11.2011, генеральну ліцензію та додаток до генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій №109 від 16.11.2011.

Стратегічна мета Банку

Місія Банку:

Банк пропонує різноманітні, сучасні фінансові інструменти, що допомагають організаціям домогтися комерційного успіху, а людям - підвищити рівень добробуту.

В основі роботи Банку – висока якість обслуговування, партнерські відносини з клієнтами, надання послуг, що відповідають сучасним потребам ринку.

Стратегічною метою розвитку АТ ,,НК БАНК” на даному етапі діяльності є забезпечення зростання регулятивного капіталу, розширення мережі банку і спектру виконуваних операцій та, на цій основі, закріплення на ринку і забезпечення стабільної, прибуткової діяльності.

Для досягнення стратегічної мети та забезпечення економічного зростання АТ „НК БАНК” найважливішими завданнями вважає:

 1. Зростання статутного капіталу Банку протягом 5 років (на 01.01.2016р.) до 120 млн. грн. Забезпечення високих темпів розвитку банку.
 2. Розширення клієнтської бази, поетапне формування мережі відділень Банку.
 3. Освоєння та впровадження нових технологій в управлінні активами, пасивами та ризиками, підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами.
 4. Повне виконання економічних нормативів і вимог Національного банку України, в тому числі формування в повному обсязі резервів.
 5. Забезпечення прибутковості поточної діяльності за рахунок:
 6. Підвищення якості та ефективності виконання операцій та обслуговування клієнтів на основі вдосконалення організаційної структури банку та методологічного забезпечення операцій і процедур, підвищення рівня кваліфікації персоналу та впровадження ефективних систем управління.

Досягнення поставлених цілей і виконання завдань передбачається реалізувати за рахунок:

 • підвищення якості системи стратегічного та оперативного управління Банком;

 • забезпечення швидкої реакції на зміни ринкових умов;

 • якісної зміни системи взаємовідносин з клієнтами;

 • розробки та реалізації ефективних кредитної, тарифної та інших політик;

 • надання пакету сучасних банківських послуг високої якості клієнтам;

 • розвитку випереджаючими темпами сучасних інформаційних технологій;

 • реалізації ефективної маркетингової політики, узгодженої за бізнес-напрямками;

 • розгортання мережі Банку на принципах самоокупності кожного окремого підрозділу та прибутковості Банку в цілому.

  Спеціалізація Банку

АТ ,,НК БАНК” є універсальним, орієнтованим на надання широкого спектру банківських послуг; прагне бути присутнім всюди, де активно працюють його клієнти, розвиває орієнтовану на клієнтів банківську культуру; захищає інтереси клієнтів всіма законними засобами; дотримується чинного законодавства, етичних та моральних норм і правил чесного ведення бізнесу; безумовно виконує всі свої зобов'язання; дорожить своєю репутацією і репутацією своїх клієнтів та акціонерів.

Перелік учасників (акціонерів) власників істотної участі

Перелік учасників (акціонерів) власників істотної участі банку, які прямо та опосередковано володіють 10% і більше відсотками статутного капіталу банку (80 055 590 грн.) станом на 01.12.2012 року:


Повне найменування

Код країни

Відсоток у статутному капіталі

Пряма участь

Опосередкована участь

Макаренко Валерій Вікторович

752

20,4633

0,0000

скорочена назва
 

Підказка

Якщо ви знайшли помилку, то виділіть її мишкою і натисніть Shift+Еnter. У вікні, що з'явиться, ви зможете відправити текст помилки, а також ваш варіант. З повагою,  адміністрація сайту.


 

БАНК ЗНАХОДИТЬСЯ В СТАНІ ЛІКВІДАЦІЇ

до 20 березня 2020 року включно

детальніше


Курс валют на 19.01.2017


Купівля 
Продаж   
Курс НБУ
USD 27.50 28.40 27.491865
EUR 29.20 30.40 29.317325
RUB 0.410 0.469 4,6452
* - встановити на 19.01.2017